Блог Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ

про методики викладання в т.ч. із технологіями, про освітні ресурси, цифрові інструменти та багато іншого.

Повернутися

746 Переглядів

Заохочення студентів до самооцінювання: три ідеї для початку

Самооцінювання – це навичка, яка підтримує академічні та особисті успіхи у багатьох сферах. Зрештою, для того, щоб сформулювати та поставити реалістичні цілі та досягти їх, необхідно розуміти, які навички та знання потрібні для досягнення цих цілей, які “контрольні точки” підтримуватимуть вас на шляху, наскільки далеко зараз ви від цієї мети і в чому вам треба вдосконалюватись. Я представлю три типи вправ для самооцінювання, які допоможуть студентам зрозуміти, наскільки добре вони вчаться і що вони можуть зробити, щоб удосконалити своє просування на шляху до цілей курсу або ж просто продовжити свій шлях до їх осягнення.

«Я можу» твердження, які часто використовують для роботи зі студентами, у яких менш розвинені навички самооцінювання.

«Самооцінка після іспиту», або «Екзаменаційні обгортки» допомагає студентам оцінити свою підготовку та продуктивність у виконанні важливих завдань і під час іспитів. Таке самооцінювання можна використати на всіх рівнях, але найчастіше таку методику використовують на пропедевтичних курсах та в межах курсів середнього рівня, де іспити або структура завдань на університетському рівні можуть бути новими та складними для деяких студентів.

«Журнали»  ̶  це такий тип завдання, який можна використовувати для багатьох видів самооцінювання та рефлексій про навчання. Журнали підходять для студентів різних рівнів підготовки.

“Я можу” твердження

Це чіткі, прості заяви про рівень досягнення конкретних навичок. Їх, зазвичай, використовуюють відразу ж після того, як студенти завершують завдання або заняття, щоб вони могли використати свій конкретний досвід та оцінити, наскільки вони наблизилися до певного рівня досягнень. Цей підхід корисний для вступних курсів або курсів з розвитку вмінь, де навички або знання легко можна розбити на частини або етапи прогресу.

Студенти отримують перелік конкретних тверджень, що описують здатність робити щось із того, що вони практикували / демонстрували під час виконання завдання, домашньої чи аудиторної роботи, наприклад:

 

Я можу ідентифікувати клітинні структури з діаграми / зображення

Я можу утворити форми минулого часу для таких дієслів: літати, малювати, різати, світити…

Я можу оцінити проблему і вирішити, яка інформація є актуальною або необхідною для її розв’язання

Студентів просять провести самооцінку, виходячи з їхньої продуктивності, відмітити або написати твердження “Я можу”, які відповідають їхньому рівню розуміння.  У багатьох випадках доцільно надати студентам рівні досягнення на вибір.  Наприклад:

Я можу ідентифікувати клітинні структури з діаграми:

*правильно завжди

*правильно у більшості випадків у (більше 80%)

*правильно лише у деяких випадках

*тільки за допомогою діаграми в книзі або моїх однокурсників

Оскільки твердження «Я можу» виражають ваші очікування щодо того, де студенти повинні бути на цьому етапі курсу, дуже важливо, щоб студенти зрозуміли, якими повинні бути їхні дії, якщо вони не відповідають «правильно завжди». Це може передбачати ретельний перегляд діаграми, запам’ятовування термінології, а потім повторювання вправи або зустріч із викладачем для додаткової консультації.

I can do it sign on virtual screen. Concept of optimism and positivity.

“Екзаменаційні обгортки” 

Екзаменаційні обгортки – це чудовий спосіб допомогти студентам зрозуміти свої оцінки за підсумкові іспити або письмові роботи та використовувати це розуміння для вдосконалення своєї роботи. Дуже часто студенти отримують оцінену екзаменаційну роботу і зосереджуються лише на балах.  Деякі студенти можуть переглянути свої неправильні відповіді, але більшість із них розглядають оцінку іспиту як результат «удачі», і не бачать у ній можливості визначити власні слабкі місця та планувати підвищення результатів на наступному іспиті.

«Екзаменаційна обгортка»  ̶  це короткий питальник, який студенти заповнюють після отримання оцінених іспитів або завдань.  Анкета допомагає їм оцінити свої сильні та слабкі сторони у підготовці до іспиту та знання, продемонстровані на іспиті.  Цей підхід може бути використаний на всіх рівнях, з більш рефлексивними компонентами, включеними для досвідчених студентів (див. про журнал нижче).  Проте «екзаменаційні обгортки» є особливо корисними для нових студентів, які ще не знають структури екзаменів та письмових завдань, а також очікувань щодо їхніх знань, умінь і навичок на університетському рівні.

 • Коли студенти отримують оцінені роботи, викладач додає аркуш із самооцінкою, який студенти заповнюють і повертають йому або на занятті, або в електронному вигляді. Щоб створити цей лист самооцінювання, тобто “обгортку”, професор формує низку запитань про те, як студенти готувалися, які тенденції вони бачать у місцях, де вони втратили бал, даючи неправильні відповіді, і що вони планують зробити далі для підвищення якості їхньої роботи.

 • Часто цей аркуш самооцінки узагальнює типові помилки або цілі теми задля того, щоб ціла група мала змогу покращити свої знання та доопрацювати їх. Це допомагає студентам зрозуміти власну роботу в контексті своїх колег. Якщо їхні результати або розуміння є слабкими в темах, де інші є сильними, тоді вони розуміють, що їм варто пошукати додаткову допомогу.

 • Студенти переглядають і обмірковують свою роботу та складають план покращення, який вони передають як завершену «обгортку». Професор може ознайомитися з цими відповідями та пошукати способи, щоб допомогти всій групі підготуватися краще, а також звернутися до окремих студентів, плани покращення або загальні результати яких показують, що їм потрібна додаткова допомога.

 • Варто заохочувати студентів переглядати аркуші самооцінювання з попередніх екзаменів або завдань під час підготовки до наступного іспиту або письмового завдання

Посилання на приклади «екзаменаційних обгорток» та способи їхньої реалізації ви знайдете наприкінці цього допису.

Журнали (щоденники)

На відміну від тверджень «Я можу» та «Екзаменаційних обгорток», журнали вимагають більшого планування від викладача і їх треба інтегрувати в план курсу вже на початку семестру.

Журнали  ̶  це серія «записів» або періодичних коротких завдань, в яких ми пропонуємо студентам обмірковувати та повідомляти про своє проходження матеріалів курсу, про своє навчання. Часто такі завдання дають студентам змогу оцінити свою ефективність або прогрес щодо цілей курсу. Журнали, як правило, є менш конкретними і більш рефлексивними, ніж інші вже згадані тут форми самооцінювання. Журнали можна використовувати зі студентами всіх рівнів підготовки, але якщо студенти виконують їх як окреме завдання, то в умовах великих навчальних груп це може вимагати дуже багато зусиль. У таких випадках консолідувати та мінімізувати зусилля з оцінювання чи коментування журнальних записів може допомогти додавання короткого рефлексивного абзаца наприкінці кожного завдання, що вже існує в навчальному курсі.

Є багато різних способів включення журналів в курс. Журнали студенти можуть заповнювати в окремих зошитах і потім здавати викладачеві (один або два рази протягом семестру), або їх можна здавати в систему управління навчанням (Learning Management System) у вигляді окремих завдань або записів за допомогою інструменту «Журнал». Вони також можуть бути лише окремим рефлексивним або самооцінним абзацом, який студенти додають наприкінці певного письмового завдання. Наприклад, якщо студентам запропоновано написати лабораторний звіт або коротке наукове повідомлення, то завершальна абзац-рефлексія може заохотити їх висвітлити ті аспекти завдання, які були найбільш складними, або те, як вони можуть вдосконалитись у цій сфері знань чи темі.

Іноді викладач дає студентам свободу вирішити, які саме аспекти навчання вони будуть описувати у журналі.  Проте корисно керувати письмовими дописами студентів за допомогою підказок чи запитань, особливо, якщо ви хочете пропрацювати навички самооцінки. Нижче наведено три типи підказок, які допоможуть досягнути цієї мети, а також деякі приклади.

Підказки для рефлексії. Що ви дізнались? Що нове ви тепер розумієте, чого не розуміли раніше (виконавши це завдання, отримавши досвід тощо)? Чи виникали у вас проблеми під час роботи над цим завданням, і якщо так, то чи вплинуло це на вашу продуктивність щодо виконання завдання?

Підказки щодо самооцінки. Виходячи з того, що ви знаєте про цю тему та цілі курсу, як би ви оцінили свою власну продуктивність і чому? На основі вашого досвіду виконання цього завдання, які ваші сильні та слабкі сторони в цій темі/сфері знань? Яка ваша найбільша проблема у цьому курсі і як ви можете її подолати?  Що саме ви повинні максимально поліпшити, щоб досягнути мети цього курсу?

Планування. Який ваш наступний крок (якщо це частина більшого завдання або підготовка до іншої частини курсу)?  Що наступного разу ви будете робити по-іншому? Які ресурси чи підтримку ви можете використати для підвищення власної ефективності?

Також треба вирішити, як ви будете використовувати журнали при плануванні свого курсу на семестр.  Ось деякі моменти, які варто взяти до уваги:

 • Скільки ви хочете, щоб студенти зробили «журнальних записів»?

  Скільки буде корисно для них? Скільки ви хочете переглянути?

 • Який формат ви хочете використовувати?

  Це буде частиною більшого завдання? Окремим завданням?  Журналом у Moodle?

 • Коли самооцінювання буде для студентів найціннішим?

  Самооцінювання варто запланувати так, щоб допомогти студентам зрозуміти важливість ключових письмових завдань та іспитів, а також осмислити цінність самого курсу.

 • Скільки кредитів або балів будуть отримувати студенти за ці записи?

  Ви хочете оцінити їхнє якісне (змістове) наповнення чи просто дати бали/кредити за виконання?

Журнали можуть стати чудовим способом заохочення для студентів, щоб зупинитися і подумати про своє навчання. Водночас, ви повинні переконатися, що журнали є для них значущими та корисними, а не просто служать їм для отримання кредиту. Буде дуже корисно, якщо вам вдасться дати студентам реальні відповіді (письмово або на окремих зустрічах) або ж використати записи журналу як пропозиції для перегляду матеріалів, підготовки до оцінювання або підвищення ефективності. Ви також можете використовувати відповіді на ці питання для створення груп студентів зі схожими інтересами або сильними та слабкими сторонами, які взаємодоповнюються у межах групи.

Наприкінці цього допису запропоновано посилання на сайти, на яких можна почерпнути ідеї для впровадження журналів у вашому курсі.

Декілька інших ідей

Три ідеї, які ми розглянули тут, є лише одним із численних способів, як допомогти студентам сформувати навички самооцінювання та використання самооцінювання для покращення своєї роботи. Ось іще трохи інших ідей для роздумів:

 

 • Інтернет тести / вікторини, які містять подібний до іспиту формат запитань для студентів
 • Онлайнові чи прості флеш-картки або інші механізми практикування, які допомагають студентам визначити сильні / слабкі місця (перегляньте www.quizlet.com, а також добірку тут)
 • Прохання до студентів встановити і відстежити прогрес у просуванні до особистої мети в межах вашого курсу
 • Опитування, які пропонують студентам поміркувати про власну роботу або внесок у заняття (наприклад, у груповий проект або навіть під час звичайного обговорення в аудиторії)
 • Навчальні журнали, які допомагають студентам відстежувати важливі ідеї / знання / навички. Це також можна використати для групової дискусії та рефлексії

Ресурси, які допоможуть вам розпочати роботу:

Методичні рекомендації щодо «Я можу» твердження. Цей короткий підручник покаже вам, як пов’язати твердження «Я можу» з цілями або очікуваннями курсу: https://www.sophia.org/tutorials/i-can-statements-2

Деякі ідеї для створення журналів та рефлексивних завдань у вашому класі: 

Дві прості ідеї для завдань журналу: https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-professor-blog/student-self-assessment-a-sample-assignment/

Види рефлексивних завдань: https://student.unsw.edu.au/examples-reflective-writing

Приклади з мовного курсу: http://iteslj.org/Techniques/Arciniegas-LearnersJournals.html.

Ідеї ​​для рефлексивних завдань журналу для практичного навчання: https://www.utm.utoronto.ca/experience/faculty/critical-reflection-and-experiential-earning/sample-reflection-questions

Переклад з англійської Ірини Папи та Оксани Пасічник

Категорія:

Підписатися на новини блогу

pornobis.net duvporn.net pornovidio.com