Блог Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ

про методики викладання в т.ч. із технологіями, про освітні ресурси, цифрові інструменти та багато іншого.

Повернутися

2144 Переглядів

Як сформулювати результати навчання?

У першій частині блогу “Навчальні цілі та результати” ми з’ясували, що для опису навчальних програм різних рівнів потрібно визначати і формулювати навчальні цілі та результати навчання. Часто ці терміни плутають і навіть використовують їх взаємозамінно. Про те, якими є компоненти результату навчання, як їх ефективно сформулювати, використовуючи найбільш влучні когнітивні дієслова з таксономії Блума, якими є критерії якості результатів навчання та в чому полягає алгоритм визначення і формулювання результатів навчання, читайте нижче.

Навчальні результати складаються з чотирьох компонентів:

Аудиторія. Хто, як очікується, завершить навчання?

Досягнення. Що, як очікується, студенти зможуть робити або демонструвати після закінчення навчання?

Умови. За яких умов студенти повинні демонструвати досягнення? Чи можуть вони використовувати допоміжні ресурси або інший довідковий матеріал?

Критерії. Наскільки добре студенти повинні демонструвати досягнення? Є часові обмеження? Чи потрібна певна точність?

Розглянемо кожен компонент докладніше і з’ясуємо, що робить його ефективним.

1. Аудиторія: студентоорієнтовані цілі

Ефективні діяльнісні результати навчання завжди орієнтовані на студента. Поширеною помилкою є концентрація уваги на викладачеві або змісті дисципліни. Розглянемо два приклади формулювань результатів навчання:

Цей модуль описує процес входження в систему Stellex.

Після цього модуля студенти зможуть увійти до системи Stellex.

Перший приклад орієнтований на викладача або зміст. Також він є неоднозначним: модуль описує, як увійти в систему користувачеві, чи спосіб, у який програма обробляє процес входу?

Другий приклад описує конкретну майстерність, яку зможуть продемонструвати студенти. Він визначає необхідний зміст – що студентам потрібно знати і робити для входження – і передбачає очевидне оцінювання.

Крім того, студенто-орієнтовані результати навчання повідомляють студентам те, що вони винесуть із навчальної події.

2. Свідчення досягнення: спостережувана змістовна поведінка

Свідчення досягнення описує, що повинні вміти студенти, щоб продемонструвати, що вони досягли діяльнісної цілі. Наведені нижче вказівки допоможуть створити ефективні вирази.

 

a) Ефективні результати навчання є спостережуваними – їх можна побачити або почути.

Поширена помилка полягає в тому, що речення починається з не-спостережуваних ​​дієслів, зокрема “знати”, “розуміти”, “усвідомити” або “оцінити”. Це – незрозуміло. Ви не можете побачити або почути, що хтось “знає” або “розуміє” тему, тому ці твердження не описують продуктивності.

Подумайте про різницю між такими парами тверджень.

Не спостережувані

Знати всі відповідні правила безпеки.

Розуміти причини менінгіту.

Усвідомлювати важливість миття рук.

Спостережувані

Описувати правила безпеки, що стосуються всюдихідних квадроциклів.

Перелічувати причини менінгіту.

Пояснювати, як миття рук зменшує передачу шлунково-кишкових інфекцій у ресторанах.

б) Таксономія Блума  допоможе знайти ефективні дієслова для когнітивних цілей.

При визначенні результатів навчання, подумайте про те, що би ви хотіли, щоб студенти могли виконувати на роботі в результаті свого навчання. Результати навчання потрапляють в одну з трьох областей (відповідно до таксономії навчальних цілей Бенджаміна Блума):

 

 •         Знання (когнітивний домен)
 •         Вміння (продуктивний домен)
 •         Ставлення (афективний домен)

 

Кожна з цих категорій має різні можливі рівні навчання. Відмінності між ними розгортаються від простого запам’ятовування чи спостереження до складного оцінювання чи організації інформації.

Найпростіше описати вміння, бо зазвичай це прості спостережувані дії (їхати на велосипеді або вимірювати дозування інсуліну).

Складнішими для навчання, опису і, щобільше, оцінювання є ставлення. Найчастіше їх доцільно перетворити на пізнавальні чи психомоторні твердження, які дозволяють спостерігачеві припустити емоцію або, принаймні, її зовнішнє вираження. Наприклад, оскільки “поважати своїх пацієнтів” не є ефективним навчальним результатом для студента-медика, замість нього можна використати ряд когнітивних та психомоторних результатів: звертатися до всіх пацієнтів на ім’я; описати активне слухання; пояснити, чому пацієнти повідомляють про покращення результатів лікування, коли лікарі застосовують методи активного слухання.

Таксономія Блума поділяє пізнавальний домен на шість категорій або рівнів.  Його початкові рівні були оновлені, і поточна ієрархія сьогодні виглядає так:

Щоб створити ефективні результати навчання, потрібно уважно проаналізувати, в чому полягає ваша мета. У багатьох випадках, найкращим рішенням буде використовувати кілька результатів на кількох рівнях. Студенти повинні запам’ятати інформацію, перш ніж вони зможуть її зрозуміти, і зрозуміти, перш ніж їм вдасться застосувати або проаналізувати її.

Когнітивний рівень цілі зумовить вибір дієслова. Зверніть увагу, що дієслова повинні представляти вимірювану або спостережувану поведінку. Деякі суб’єктивні терміни, як-от «цінувати» чи «усвідомлювати» іноді можна використати в описі результатів афективного домену. Когнітивні результати навчання також не завжди спостережувані: наприклад, «знати» чи «розуміти» не можна виміряти. Варто замінити їх на «ідентифікувати», «визначати», «описувати», «демонструвати» чи інші.

Переконайтесь, що вибрані дієслова відповідають рівню навчання, який Вам потрібен.

Варто уникати невимірюваних і неспостережуваних дієслів:

 

Вірити

Слухати

Усвідомлювати

Визнавати

Осягнуть

Знати

Бачити

Уявляти

Слухати

Самореалізуватись

Запам’ятати

Подумати

Відчути

Сприймати

Зрозуміти

 

Таблиця за посиланням містить приклади дієслів, які можна використати для укладання результатів навчання у кожній із категорій на різних рівнях. 

В інтернеті доступно багато альтернативних списків дієслів для навчальних цілей на основі таксономії Блума. Використовуючи готові довідники з дієсловами, будьте обачні, бо вони бувають різної якості, й іноді у них трапляються неспостережувані дієслова.

Водночас, варто зауважити, що одне і те ж дієслово може відповідати різним рівням когнітивної діяльності. Так, назвати можна на рівні запам’ятовування (назвати частини системи чи складники суміші), а також на рівні творчості (наприклад, дати назву новому процесу чи об’єкту). Тож наведені списки дієслів потрібно використовувати з урахуванням особливостей власних цілей та очікуваних результатів навчання.

в) Свідчення досягнень має бути конкретним, чітким і значущим.

Кожен, хто читає свідчення досягнення, повинен точно розуміти, яку поведінку повинні продемонструвати успішні студенти. Подумайте про те, як виглядає студент, що відповідатиме твердженню “показати лідерство”. Більшість запитає “Як це зробити? Що ви маєте на увазі під лідерством?”

Для того щоб бути ефективним, це твердження потрібно замінити висловлюваннями, що описують конкретні види поведінки та діяльності, які складають лідерство.

3. Умови: як потрібно демонструвати досягнення

Твердження щодо умов описують будь-які обставини, що стосуються демонстрації досягнень. Вони часто починаються з “за умови”, “з” або “без” та описують будь-яку інформацію, матеріали чи інші ресурси, які можна чи заборонено використовувати студентам.

Наприклад:

Після завершення цього модуля маючи вік та вагу пацієнта, а також калькулятор, студент може розрахувати правильну дозу амоксициліну.

Наприкінці цього курсу студенти зможуть кататися на велосипеді без використання навчальних коліс.

Використовуючи будь-які ресурси за власним вибором, студенти зможуть…

 

У результатах навчання не обов’язково завжди вказувати умови. Їх потрібно додати, коли потрібна більша чіткість. “Не використовуючи довідковий матеріал” часто опускається, оскільки має тенденцію бути за умовчанням. Проте, якщо для виконання завдання зазвичай використовується конкретний ресурс, краще вказати, чи буде він доступним на іспиті.

4. Критерії: рівень демонстрації досягнення

Як і умови, критерії додаються лише тоді, коли вони є необхідними для опису очікуваної ефективності. Критерії відповідають на такі запитання:

 • Наскільки довго?
 • Наскільки швидко?
 • Наскільки далеко?
 • Наскільки точно?

Додамо ці критерії до результатів навчання з останнього прикладу.

Після завершення цього модуля, маючи вік та вагу пацієнта, а також калькулятор, студент може розрахувати правильну дозу амоксициліну з точністю до міліграма.

Наприкінці цього курсу студенти зможуть проїхати на велосипеді 30 метрів не обертаючись без використання навчальних коліс.

Критерії якості результатів навчання

 

1. Ефективні результати навчання повинні відповідати навчальним потребам.

Можна написати прекрасні результати навчання, які не передбачають розвитку.

Ви можете чітко описати серію навичок, але це не зробить Вашу навчальну програму ефективною, якщо студенти вже набули цих навичок, вони їм не потрібні або не пов’язані з тими, які роблять їх цінними для Вашої організації.

Навчання має закривати прогалини в уміннях або знаннях, тож вирішального значення набуває аналіз потреб (процес виявлення прогалин та того, що потрібно для їх заповнення). Після визначення відсутніх навичок, можна сформулювати результати навчання, які допоможуть їх розвинути.

 

2. Ефективні результати навчання мають бути діагностичними.

Результати навчання повинні мати об’єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення, бути оцінюваними. Також результати навчання повинні бути вимірюваними, тобто має існувати спосіб та шкала для вимірювання досягнення результату прямими або непрямими методами, рівнів досягнення складних результатів.

Наприклад, якщо ваша мета “Всі студенти повинні мити руки до і після зміни дитячого підгузника“, то єдиною справедливою та точною оцінкою є спостереження за студентами на робочому місці, щоб побачити, чи миють вони руки у вказаних умовах.

 

3. Ефективні результати навчання повинні бути реалістично доступними внаслідок навчання.

Результати навчання мають бути чіткими й однозначними та давати змогу чітко окреслити зміст вимог до слухача. Розглянемо приклад із корпоративного навчання. Кол-центр хоче зменшити середній час виклику на 15%. Це зрозумілий, спостережуваний, вимірюваний результат; є важливі критерії, але чи це дійсно результат навчання? Спробуємо поставити це запитання по-іншому: чи можна навчитися скорочувати час виклику на 15%? Не зовсім. Студенти можуть вивчити та застосовувати методи чи стратегії зменшення часу виклику, однак на їхнє середнє скорочення часу виклику впливатимуть фактори, які вони не контролюють, наприклад, складність проблем, або ефективність запропонованих методів і стратегій зменшення часу виклику.

Контрольний список формулювання результатів навчання

 

Під час укладання результатів навчання потрібно:

 

 • Зосередитись на результатах, а не на процесах
 • Починати результат із дієслова
 • Для кожного результату використовувати лише одне дієслово
 • Уникати нечітких дієслів, зокрема «знати» чи «розуміти»
 • Перевіряти, чи використане дієслово відповідає тому рівню навчання, вимогою до якого воно є
 • Переконатись, що результати є спостережуваними та вимірюваними
 • Писати результати, виходячи з того, що робить студент, а не викладач
 • Перевірити, чи результати навчання відповідають знанням, вмінням і ставленням, які потрібні на робочому місці
 • Додати ті результати навчання, які стосуються всього курсу (наприклад, ефективно працювати в командах)
 • Перевірити кількість результатів навчання (не більше, ніж три на кожну велику тему)
 • Перелічити проміжні результати для кожного результату навчання
 • Перевірити, як результати навчання співвідносяться з цілями курсу та програми

Джерела статті та додаткова література: 

How to Write Effective Learning Objectives/ By Jill W. https://www.skillbuilderlms.com/how-to-write-effective-learning-objectives/

Writing Learning Outcomes/ British Columbia Institute of Technology. https://www.bcit.ca/files/ltc/pdf/ja_learningoutcomes.pdf

Категорія:

Підписатися на новини блогу

pornobis.net duvporn.net pornovidio.com