Блог Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ

про методики викладання в т.ч. із технологіями, про освітні ресурси, цифрові інструменти та багато іншого.

Повернутися

4491 Переглядів

Навчальні цілі та результати навчання

Для опису навчальних програм різних рівнів потрібно визначати і формулювати навчальні цілі та результати навчання. Часто ці терміни плутають і навіть використовують їх взаємозамінно. Проте, насправді, між ними існують чіткі відмінності, які варто виокремлювати й артикулювати як у документах, так і в комунікаціях зі студентами.

Навчальна ціль зазвичай формулюється з точки зору викладача і вказує на загальний вміст чи спрямованість програми. Навчальний результат, натомість, – це конкретне твердження, що виражає навчальний намір, вказуючи на конкретну область, яку викладач планує охопити навчальним блоком. Ціллю навчання є очікуване застосування набутих компетентностей. Результати навчання є вираженням прямих результатів та підсумків навчального процесу.

Чому результати навчання є важливими?

Результати навчання є надзвичайно важливою частиною опису навчального курсу, оскільки вони:

 • визначають тип і ту глибину навчання, які очікують студентів;
 • забезпечують об’єктивний орієнтир для формувального, підсумкового та попереднього оцінювання навчання;
 • чітко комунікують очікування для студентів;
 • чітко комунікують навички випускників потенційним роботодавцям;
 • визначають узгоджені одиниці навчання, які можуть бути підрозділами або модулями для аудиторної роботи або інших режимів викладання;
 • скеровують та організовують викладача та студентів.
DSC_2667-1325x880 (Копировать)

Як формулювати ефективні результати навчання

Добре сформульовані результати навчання є дуже важливими для успіху освітніх планів та навчальних програм; але що робить їх хорошими чи поганими?

Ось що забезпечують ефективні результати навчання.

 • Студенти знають, чому вони тут і чого вони повинні навчитись.
 • Студенти можуть рухатись індивідуалізованою навчальною траєкторією, зосереджуючи увагу на навичках та знаннях, яких вони потребують, а не на тих, які вони вже опанували.
 • Вибраний вміст є змістовним, релевантним і таким, що потрібен студентам для досягнення своїх навчальних цілей.
 • Оцінювання є справедливим та ефективним.

Що таке результати навчання?

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів. (Закон України про вищу освіту).

Результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. (Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти)

Програмні результати навчання ступеневої освітньої програми є набором тверджень про те, що, як очікується, студент повинен знати, розуміти та бути здатним продемонструвати після того, як він виконав усі завдання та успішно пройшов усі екзамени/оцінювання, а також отримав ступінь. (Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання)

Результати навчання є стислими твердженнями, які описують, що студенти будуть здатні робити після завершення навчального періоду та яку нову поведінку вони демонструватимуть внаслідок отримання навчального досвіду. Результати навчання містять перелік знань, вмінь і ставлень, які здобудуть студенти в результаті Вашого курсу. Результати навчання починаються з дієслова та описують щось видиме або вимірюване.

Приклади

Наприкінці цього курсу Ви зможете:

 • Використовувати теорію змін для налагодження сімейно-орієнтованої допомоги в контексті сестринської справи.
 • Проектувати поліпшені схеми зміщення, використовуючи негативний зворотній зв’язок.
 • Продемонструвати безпечне використання зварювальної техніки.

Результати навчання часто відображають дискретні одиниці навчання в курсі, але кожен із них може мати кілька складових. Досягнення результатів навчання не обов’язково вимагає конкретних дій на занятті – вони можуть переплітатися впродовж усього курсу. Наприклад, сюди можуть входити такі широкі навички, як використання методів вирішення проблем або ефективна робота в команді.

Як результати навчання співвідносяться з програмними цілями?

Навчальні результати курсу повинні відповідати загальним цілям курсу та програми. Схема демонструє співвідношення між ними.

image1

Скільки має бути очікуваних результатів навчання?

Потрібно стільки результатів, скільки необхідно для чіткого відображення того, що отримає студент після завершення Вашого курсу. Орієнтуватись можна на такі показники:

 • кожна основна тема курсу повинна мати 1-3 результати навчання;
 • кожен 45-годинний або трикредитний курс навчання повинен мати від 5 до 12 результатів навчання.

Коли пишете результати навчання, використовуйте лише одне дієслово дії на кожен результат.

Наприклад, використайте два окремі твердження для опису результатів навчання для проектування і тестування схеми:

 1. Проектувати поліпшені схеми зміщення, використовуючи негативний зворотній зв’язок.
 2. Тестувати схеми зміщення, використовуючи негативний зворотній зв’язок.

Про те, якими є компоненти результату навчання, як їх ефективно сформулювати, використовуючи найбільш влучні когнітивні дієслова з таксономії Блума, якими є критерії якості результатів навчання та в чому полягає алгоритм визначення і формулювання результатів навчання, читайте у дописі “Як сформулювати результати навчання?“.

Джерела статті та додаткова література: 

How to Write Effective Learning Objectives/ By Jill W. https://www.skillbuilderlms.com/how-to-write-effective-learning-objectives/

Writing Learning Outcomes/ British Columbia Institute of Technology. https://www.bcit.ca/files/ltc/pdf/ja_learningoutcomes.pdf

Категорія:

Підписатися на новини блогу

pornobis.net duvporn.net pornovidio.com