Блог Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ

про методики викладання в т.ч. із технологіями, про освітні ресурси, цифрові інструменти та багато іншого.

Повернутися

1531 Переглядів

Інструменти адаптивного навчання в CMS UCU

Що ви чули про технології адаптивного навчання і як вони працюють на практиці? Де їх можна застосувати і хто отримає переваги? Кому перепаде більше роботи? Чи має CMS UCU (Moodle) адаптивні інструменти навчання?

Кожна технологія покликана зробити життя людини комфортнішим і сьогодні вже особливо нікого не здивуєш використанням технологій у викладанні та навчанні. Освітяни з усього світу переважно з оптимізмом діляться досвідом, виокремлюючи прогресивні тенденції, переваги, водночас дискутуючи щодо виправданості та ефективності різних інновацій.

Застосування технологій у викладанні пройшло вже певний еволюційний період – від презентацій на лекціях, впровадження систем електронного навчання (LMS, CMS), поширення МВОКів і аж до використання штучного інтелекту для адаптивного навчання.

Багато можливостей для навчання людей різного віку та навчання впродовж життя, нагод для саморозвитку та перекваліфікації відкрили масові онлайн-курси. Системи управління навчанням (CMS, LMS) дають навчальним закладам змогу суттєво покращити якість навчання, впорядкувати навчальний процес, забезпечити студентам інклюзивність та доступність навчання онлайн. Крім того, збирання даних про роботу студентів у системі електронного навчання дає добру базу для статистики та аналітики.

Але і це ще далеко не всі бонуси навчання і викладання, які можна отримати завдяки технологіям.

Деякі інструменти LMS, CMS можуть в режимі реального часу працювати зі студентами інтерактивно  та вибудовувати індивідуальні гнучкі траєкторії навчання. Це так звані адаптивні технології навчання.

Що таке адаптивні технології навчання і як їх використати у навчальному процесі?

Є різні визначення термінуадаптивне навчання”, однак в основі всіх визначень лежать такі принципи:

врахування потреб та особливостей кожного студента;

забезпечення тьюторської (асистентської) підтримки кожному студенту;

організація інклюзивного та персоналізованого навчання.

Щоб реалізувати ці підходи, вкрай важливо вдало підібрати інструменти та технології, адже кожна людина навчається по-різному і не всі технології, які реагують на запит користувача, можуть вважатися адаптивними.

Технології адаптивного навчання  – це технології, які використовуються в навчальному процесі і можуть у режимі реального часу реагувати на дії студента та крок за кроком підтримувати процес навчання.  

 Адаптивне навчання – це, по суті, цифрове тьюторство для кожного студента, тому що підлаштувати курс під потреби окремого студента і забезпечити кожному безпосередню підтримку викладача, особливо у великих групах, – це дуже непросте завдання. І саме тут можуть стати у пригоді системи онлайн-навчання, допомагаючи втілити принципи адаптивного навчання і застосувати особистісний підхід.

Як і коли адаптивні технології навчання змінюють процес навчання студентів?

Концепція використання адаптивних технологій пропонує налаштувати роботу систем управління навчанням (LMS, CMS) таким чином, щоб врахувати сильні та слабкі сторони студента, і з огляду на них скоригувати його навчальну траєкторію.

Найкращих навчальних результатів (learning outcomes) можна досягти, якщо поєднувати адаптивні технології навчання з платформами онлайн-навчання (LMS). Зокрема, на платформі Moodle можна подавати навчальний контент різними способами (тексти, відео, аудіо), і в цьому є велика перевага для студентів, адже кожен може обирати той тип сприйняття, який йому чи їй більше подобається. Більше того, є можливість забезпечувати взаємодію між учасниками навчання (викладачем і студентами) за допомогою тестів, форумів та інших активностей.

У дослідженні Pearson, яке стало підсумком шести місяців опрацювання досвіду близько 30 викладачів, працівників адміністрацій навчальних закладів та фахівців сервісних підрозділів, що опікуються впровадженням технологій, виокремлено три шляхи, якими навчальні інструменти можуть ставати адаптивними – адаптивний контент, адаптивне опитування і оцінювання та адаптивні навчальні сценарії. Розглянемо два з них у контексті можливостей системи онлайн-навчання Moodle.

Адаптивний контент

Якщо студент при вивченні нового матеріалу (нової теми) з помилками відповідає на питання для самоконтролю, то відповідно здизайнованим адаптивним контентом можна скерувати такого студента повторити вивчене. Інструменти адаптивного контенту “підказують” студентові, що саме йому треба довчити, а також допомагають виокремити у глобальному процесі опанування навичок окремі навчальні події: що саме, коли саме і після чого треба вчити, щоб добре опанувати матеріал.

Адаптивне опитування

Опитування можна вважати адаптивним, коли кожне наступне завдання студента ґрунтується на результатах виконання попередніх завдань. Тобто якщо у виконанні є помилки, то для наступного кроку алгоритм пропонує легше завдання, а якщо все виконано успішно, то студент отримує питання складнішого рівня.

Можна виокремити такі особливості адаптивного опитування:

 • Персоналізовані траєкторії навчання

  В залежності від того, з якими знаннями кожен студент прийшов на конкретний курс, подальший процес навчання кожного може відрізнятися. Наприклад, одні студенти можуть виконати вхідне тестування та перейти до складних завдань і заглибитися у тематику. В той час, як іншим студентам може знадобитися ряд детальних пояснень, повернення до попереднього досвіду чи більше практики. Або якщо студент пропустив заняття чи не вивчив попередню тему, а курс рухається далі, то адаптивні технології дають змогу надолужити та продовжити навчання  у своєму темпі або рухатися далі окремою траєкторією, що може відрізнятися від навчального плану інших студентів.

 • Адаптивний режим у тестах

  В адаптивному режимі в тестах для самоконтролю можна бачити, чи правильною є відповідь ще під час проходження тестової спроби.

 • Дані для аналізу контенту

  Статистика результатів тестування, вдалих спроб, середньої успішності по кожному запитанню дають змогу викладачу проаналізувати свій контент і, якщо треба, внести необхідні зміни в самі завдання.

Адаптивні інструменти CMS UCU (Moodle)

Для реалізації цих концепцій, розглянемо три основні інструменти системи електронного навчання CMS UCU (Moodle), які можуть виконувати і навчальну, і контролювальну функції, а також реагувати на дії студента і будувати подальшу взаємодію.

Модуль Лекція (Lesson)

За допомогою модуля Лекція (Lesson) подання матеріалу може здійснюватися за сценарієм і супроводжуватися тестовими питаннями на засвоєння отриманих знань. Можна побудувати розгалужену структуру процесу подання контенту з можливістю переходити, як до попередніх розділів, так і до додаткових. Крім того, можна давати студентам можливість обирати тип контенту (текст, відео, аудіо).

Лекція (Lesson) є яскравим прикладом адаптивного інструменту навчання. Він дає змогу запрограмувати сценарій подання контенту та спрогнозувати реакцію на поведінку студента під час засвоєння цього контенту. Викладач розбиває увесь матеріал відповідної теми на порції (сторінки), які можуть чергуватися із контрольними запитаннями на засвоєння прочитаного. Перехід до наступної порції (сторінки) можливий лише після перевірки засвоєння попереднього матеріалу. Якщо відповідь на питання для самоконтролю неправильна – можна повернутись до попередньої сторінки (або іншої, визначеної викладачем) і повторно опрацювати матеріал.

Викладач може задати обмеження часу на виконання такого самостійного заняття (якщо це доцільно в межах теми, що вивчається). Крім того, може визначити спосіб оцінювання (враховувати чи ігнорувати повторне опрацювання матеріалу), додати коментарі до правильних та неправильних відповідей, можна налаштувати відображення загального прогресу (кількість опрацьованих сторінок “Лекції” у відношенні до їх загальної кількості). Також можна одразу налаштувати перехід до наступного завдання після завершення даної “Лекції”.

Отож, “Лекція” в CMS UCU – це ланцюжок сторінок з попередньо налаштованими переходами між ними за спланованим алгоритмом. Переходи можуть відбуватися за  лінійною, розгалуженою або циклічною схемою.

Детальніше про налаштування модуля Лекція” ви можете дізнатися на таких ресурсах:

 • Інструкція налаштувань за посиланням тут
 • Оригінальна документація Moodle. Налаштування модуля Lesson  тут
 • Adaptive Learning with Moodle – Part 2 (Lesson Activity)  тут  

Модуль Тест (Quiz)

Виявляється, що тестування можна використовувати не тільки з метою контролю, але і з навчальною. Тестування в CMS UCU (Moodle) дає змогу використовувати адаптивний режим і формувати наступні тестові спроби із врахуванням результатів виконання попередніх.

Модуль Тест (Quiz) у системі CMS UCU пропонує користувачам палітру гнучких налаштувань тестів, серед яких є адаптивний режим з результатами тестування. Що це означає?

Зазвичай, якщо студенти проходять тестування, то для отримання результатів потрібно завершити свою спробу і тоді разом з результатами можна побачити, чи були відповіді правильними, а якщо ні, то правильні відповіді, коментарі.

Якщо викладач ставить перед собою мету – спонукати студентів до засвоєння пройденого матеріалу, то дуже зручно використовувати тести для самоперевірки. Такий тест не мусить входити (або мусить не входити) в схему оцінювання, але має показати студенту реальний стан справ з його запам’ятовуванням, відтворенням та розумінням пройденого матеріалу. Тому в цьому випадку, може бути не доцільно йти аж до завершення тесту щоб побачити правильні відповіді, їх можна показувати в процесі проходження спроби. Це так званий адаптивний режим. Коли після кожного питання є кнопка “перевірити”.

Отож студент може робити кілька спроб, відповідаючи знову і знову, тобто повторюючи і запам’ятовуючи матеріал.

Щоб налаштувати адаптивний режим в тестах, потрібно відкрити редагування параметрів тесту, змінити опцію Поведінка питань (Отримання результату -> Адаптивний режим) і зберегти змінені параметри.

Такий адаптивний режим дає можливість не так контролювати рівень знань, як більше допомагати у його засвоєнні. Студент сам бачить питання для самоконтролю та одразу свої помилки і може краще зрозуміти, де є прогалини чи чого саме він не розуміє повною мірою.

Індивідуальні траєкторії навчання: доступ до ресурсів “за умови”

Доступ до перегляду чи виконання навчальної діяльності може надаватися за умови виконання попередньої, або за умови досягнення вказаного балу, або за умови виконання сукупності критеріїв. 

Викладач може підготувати контент курсу, але від початку не розкривати його студентам повністю, наприклад, лише показати основну інформацію та силабус. Далі можна запропонувати студентам пройти опитування щоб зрозуміти рівень знань з відповідної дисципліни та запропонувати студентам переглянути силабус і лише після цього відкрити доступ до першої теми.

Попередньо підготувавши різні пропозиції  та способи подання матеріалів (тексти, аудіо, відео), можна дати студентам змогу вибрати тип представлення контенту. Саме подання теоретичного матеріалу може відбуватися інтерактивно та супроводжуватися підказками, скеруваннями до поглиблення чи до повторення (з використанням модуля Лекція) та містити запитання на закріплення опрацьованої теми.

Крім того, може будуватися індивідуальна траєкторія студента в залежності від рівня складності. Наприклад, якщо студент успішно виконав прості завдання простого рівня, то йому може відкриватися доступ до завдання складнішого рівня, а якщо не впорався з простим, то запропонувати альтернативну діяльність або повернутися до вивчення теорії.

На скріншоті зображено сторінку електронного курсу з використанням обмеження доступності до матеріалів та завдань в залежності від умов (наприклад, кожна наступна  навчальна діяльність стає доступною за умови виконання попередньої)

Як бачимо, адаптивне навчання дає змогу зробити навчання з технологіями гнучким, продуктивним та персоналізованим, а це означає, що кожен, хто навчається, може повною мірою використати свій потенціал та свої особливості.

Завдяки адаптивним технологіям навчання можна збирати інформацію (статистику) про поведінку студента в системі онлайн-навчання та обирати гнучкі шляхи навчання (індивідуальні траєкторії навчання) в залежності від цієї поведінки (результати тестів, відповіді на запитання, виконання чи невиконання навчальних діяльностей). Ці шляхи ґрунтуються на особливостях та потребах кожного окремого студента.

Адаптивні технології навчання дають нагоду проаналізувати, чи збігаються бачення викладачів того, як, на їхню думку, вчаться їхні студенти, і як ці студенти насправді вчаться. Маючи такі дані, можна врахувати зміни у редизайні курсу на новий навчальний рік.

Джерела статті та додаткова література: 

Що таке адаптивні технології та як ними користуватися http://blog.ed-era.com/adaptivni-technologii/

Let’s Talk About Adaptive Learning https://www.smartsparrow.com/what-is-adaptive-learning/

New Insights About ‘Adaptive Learning’: What It Is And How It Works https://www.pearsonlearned.com/new-insights-about-adaptive-learning-what-it-is-and-how-it-works

5 Things You Should Know About Adaptive Learning https://www.thetechedvocate.org/5-things-know-adaptive-learning/

Are Robots the Future of Education? https://www.d2l.com/blog/robots-future-education/

How Adaptive Learning Can Improve the Learning Experience  http://icdtranslation.com/how-adaptive-learning-can-improve-the-learning-experience/

Adaptive learning in the classroom and beyond https://edtechnology.co.uk/Blog/adaptive-learning-in-the-classroom-and-beyond/

What is Adaptive Learning Anyway? https://www.mheducation.com/ideas/what-is-adaptive-learning.html

Adaptive Learning – How, When and Why? https://www.gameffective.com/adaptive-learning-how-when-and-why/

Adaptive Learning and Partnerships Drive Academic Transformation https://edtechmagazine.com/higher/article/2018/03/adaptive-learning-and-partnerships-drive-academic-transformation

Adaptive Learning for Higher Education https://luminadatamatics.com/learning/adaptive-learning-for-higher-education/

Active Learning Examples In Higher Education  https://www.panopto.com/blog/8-active-learning-examples-in-higher-education/

Фото: La Intronet, TactileoCMS UCU

Категорія:

Підписатися на новини блогу

pornobis.net duvporn.net pornovidio.com