Блог Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ

про методики викладання в т.ч. із технологіями, про освітні ресурси, цифрові інструменти та багато іншого.

Повернутися

223 Переглядів

Як люди вчаться?

Є багато причин, щоб у наші дні цікавитися тим, як люди вчаться. Впродовж останніх десятиліть спостерігається не просто пожвавлення, а шквал досліджень, дотичних до теми індивідуальної освіти, освітніх систем, післядипломної освіти та доброчесності.

2000 року Національна академія наук США опублікувала масштабний і глибокий звіт How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition. У цьому дослідженні було узагальнено погляди на природу навчання школярів, відображено принципи побудови ефективного навчального простору, а також показано конкретні приклади їхнього впровадження у навчальний процес в аудиторії.

З того часу дослідники продовжували вивчати, що ж таке навчання, і зробили важливі відкриття нейрофізіологічного підґрунтя цього процесу, особистісних та культурних відмінностей, а також ролі навчальних технологій. На тлі зростання важливості наукового розуміння механізмів навчання й адаптивних здатностей мозку на різних етапах життя, вчені дійшли до обґрунтованих висновків щодо того, наскільки визначальними у навчанні є зовнішні впливи, зокрема соціокультурні фактори і структурних особливостей тих умов, у яких здійснюється навчання.

Новий звіт 2018 року How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures враховує і заповнює ті прогалини, які з’явилися за останнє десятиліття. Нижче подаємо короткий конспект інтерв’ю, опублікованого на ресурсі Campus Technology, з Sujeeta Bhatt, учасницею робочої групи, яка працювала над звітом.

Вплив культури

Одним із ключових аспектів дослідження є вплив культури на те, яким чином люди вчаться. У першій частині наукової розвідки (How People Learn I, 1999) вже було встановлено, що під час навчання люди ніколи не починають із чистого аркуша і щоб насправді зрозуміти, як люди вчаться, треба ретельно вивчити весь той контекст, у якому вони здобувають свої знання. Культура є чи не найважливішим підґрунтям цього контексту. У дослідженні наведено приклади, коли групове навчання відбувалося завдяки тому, що у групі можна було спостерігати за тим, у який спосіб певне завдання виконували фахівці або просто дорослі люди. Дослідники аналізували вплив т.зв. “корпоративної культури” шкіл, а також постійно тримали у полі зору індивідуальні культурні особливості студентів.

Навчання це динамічний процес, який триває впродовж цілого життя

Навчання не завершується отриманням диплома про вищу освіту. Дослідники показують, що ми продовжуємо вчитися з огляду на багато різних життєвих обставин і викликів. З плином життя людський мозок змінюється фізично, тому є цілий спектр того, що варто тримати в полі зору, вивчаючи те, як і чому люди вчаться — соціальні зв’язки, фізичні вправи, сон, харчування тощо.    

Ментальні моделі, що сприяють навчанню

Цей розріз дослідження показує переваги, обмеження і навіть горизонти тих стратегій, які можуть допомогти тим, хто вчиться, розвинути такі ментальні моделі, які допоможуть їм не тільки нагромаджувати знання, але й уміло використовувати їх. Йдеться не стільки про утримування засвоєної інформації, скільки про таке її застосування, яке дає змогу творчо розв’язати нові проблеми чи зробити важливі, неординарні висновки.

Мотивація до навчання

Цілком очевидним є факт, що у процесі дорослішання людини її мотивація до навчання еволюціонує. У дослідженні є згадки про деякі способи, якими викладачі можуть мотивувати дорослих до навчання. Одним із них є визначення таких навчальних цілей і результатів навчання, які самі по собі є цікавим викликом для студентів. Це творить такий навчальний простір, у якому найвищими цінностями є збалансоване підтримування рівня контролю й самостійності тих, хто вчиться.

У дослідженні йдеться також про діяльність у навчальній аудиторії. Там не відображено повного алгоритму впровадження результатів дослідження у практичний навчальний процес, однак описано механізми, якими окремі ключові ідеї можуть бути корисними для роботи в аудиторії. Наприклад, під культурними впливами варто розуміти всі ті процеси, які відбуваються в аудиторії, зокрема й те, якого досвіду набувають викладачі та студенти в межах навчального процесу. Ідея, висловлена в дослідженні, полягає в тому, щоб викладачі використовували культурні впливи та культурні запити студентів не тільки для того, щоб мотивувати їх до навчання чи підтримати на шляху здобуття знань, але також і для того, щоб заохотити їх взяти на себе відповідальність за навчальний процес. Цей аспект дослідження вимагає подальшого оцінювання, тому що поле, на якому можна здійснювати оцінювання, є дуже широким, а в дослідженні згадано про нього тільки побіжно.     

Чи допомагають технології людям вчитися?

І, насамкінець, у звіті наведено дані, які стосуються навчальних технологій, зокрема про те, наскільки ефективно технології допомагають людям вчитися. Це залежить від низки факторів – особистісних рис студента, виду навчальної діяльності та соціально-культурного контексту. Перш ніж застосовувати технології, викладачі повинні уважно переглянути всі способи активного викладання та виставити їх у пріоритетному порядку. Варто також постійно брати до уваги ту професійну мотивацію та ті навчальні цілі як студентів, так і викладачів, на які можна буде відповісти, використовуючи навчальні технології. Важко використовувати ті технології, які не є відповідними для учасників навчального процесу.

Джерела статті та додаткова література: 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures. Washington, DC: The National Academies Press. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://doi.org/10.17226/24783.

New Insights into How People Learn/ By Dian Schaffhauser. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://bit.ly/2VLUvHa

Категорія:

Підписатися на новини блогу

pornobis.net duvporn.net pornovidio.com