Блог Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ

про методики викладання в т.ч. із технологіями, про освітні ресурси, цифрові інструменти та багато іншого.

Мистецтво викладання

Teaching in a Digital Age 

Guidelines for designing teaching and learning for a digital age

By A.W. (Tony) Bates

https://goo.gl/1PGDrA

На основі 40-річного досвіду роботи у вищій освіті Канади та понад 30 країн світу доктор Тоні Бейтс написав всеосяжний та добре структурований посібник, у якому можна знайти відповіді на ці та багато інших запитань.

  • Як вирішити, чи доцільно проводити мої курси цілковито в приміщенні університету, за змішаною моделлю чи повністю онлайн?
  • Які стратегії найкраще працюють для викладання в технологічному середовищі? Які методи навчання є найбільш ефективними для змішаних та онлайнових класів?
  • Як обрати ті доступні види інформації – текст, аудіо, відео, комп’ютер або соцмережі, які дійсно стануть у пригоді моїм студентам і зроблять мій курс кращим?
  • Як підтримувати якість викладання, навчання та ресурсів у навчальному середовищі, яке швидко змінюється?
  • Які реальні можливості для викладання та навчання з використанням MOOC, OERS, відкритих підручників?

Автор книги подає теорію, кілька варіантів розв’язання конкретних кейсів, найкращі методики, розглядає стратегію «крок за кроком», пропонуючи чіткі, практичні та дієві поради та вказівки.

Посібник є безкоштовним, його у вільному доступі можна читати в інтернеті, завантажувати на планшет, комп’ютер або роздруковувати як частинами, так і в цілому.

Applying Science of Learning in Education: Infusing Psychological Science into the Curriculum

https://goo.gl/Y9ZnOH

У запропонованій книзі представлено суттєву частину сучасного наукового погляду на процеси навчання і викладання, зокрема у розрізі когнітивного погляду на окреслені проблеми. Хоча майже весь матеріал книги зорієнтовано на освітній процес у вищих навчальних закладах, однак із окремих розділів книги цінну інформацію зможуть почерпнути всі, хто має будь-який стосунок до педагогіки. Співавторами кожної статті збірника були нефахівці – вчителі, які мають поверхові знання педагогічних теорій і лише побіжно знають основні принципи психологічних наук.

До книги входить три розділи – у 14 статтях першої частини автори розглядають ключові поняття, принципи, теорії та результати досліджень, а також додатки, пов’язані з наукою про навчання. Чотири розділи другої частини зосереджено на тому, щоб підготувати викладачів до застосування теоретичних принципів навчання під час розробки своїх курсів.

Насамкінець, у шести розділах третьої частини наведено приклади досліджень, проведених у реальних навчальних закладах, де застосували один чи декілька наукових принципів навчання.

Переглянути детальний перелік статей, що увійшли до збірника, і завантажити книгу можна тут.

Active Learning, Classroom Engagement Techniques that Work (guide)  

https://tophat.com/ebooks/active-learning-engagement-techniques-work/

Традиційна лекційна модель втратила свою ефективність у процесі передавання знань від викладачів до студентів. Досвідчені викладачі змушені брати до уваги наявність Wi-Fi, смартфонів, ноутбуків, які нескінченно відволікають студентів, і постійно впроваджувати в аудиторії активні методи навчання. У посібнику особливий акцент зроблено на тому, як використання активних методів навчання сприяє глибокому зануренню студентів у матеріал, що вивчається, покращує оцінки і знижує рівень відставання. Автори проаналізували, у який спосіб ті інструменти, які зазвичай пов’язують із відволіканням від навчання, можуть стати корисними в навчальній аудиторії, та сформулювали практичні поради, які стануть у пригоді викладачам незалежно від того, який предмет вони викладають.

У запропонованому посібнику:

  • з’ясовано, що таке активне викладання і чому воно є більш ефективним, ніж застарілі методики
  • показано практичні приклади активного навчання та наведено детальні рекомендації щодо їхнього впровадження
  • зроблено акцент на передових практиках впровадження технологій для підсилення активного викладання   

How People Learn II  

https://doi.org/10.17226/24783

Національна академія наук США підготувала у 2000 році звіт How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School (HPL I), у якому було узагальнено результати десятирічних досліджень особливостей навчально-виховного процесу. Науковці виокремили відмінності навчання дітей у дитячих садках і навчання у загальноосвітній школі, зосередилися на тому, як перенести навчальні здобутки у реальне життя і узагальнили точки дотику методик, які є дієвими для навчання дітей і навчання дорослих.

У новому звіті Американської академії наук How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures (2018) можна знайти не тільки оновлені за останні майже двадцять років напрацювання дослідників навчання, викладені  у цьому ж руслі, але й нові акценти. Зокрема, вчені наголошують на тому, що визначальними факторами розуміння того, як саме люди вчаться, найчастіше є культурні, контекстуальні та історичні відмінності. 

Індивідуальний стиль навчання та розвиток особистості великою мірою зумовлений оточенням, у якому живе той чи та, хто вчиться. І йдеться не лише про сім’ю чи вплив близьких, але й про той ширший контекст, у якому опинилися ці родини, спільноти чи громади. У звіті дослідники показують, як цінності культури, локальне і глобальне бачення історичного процесу, комунікативні настанови визначають різні підходи до здобування знань і компетенцій.  

Teaching with Cases  

https://bit.ly/2RJcLSF

Метод кейсів занурює студентів у реальні бізнес-ситуації, у яких можуть бути непередбачені ситуації, обмеження в часі та суперечливі цілі. Дискусія в аудиторії, яка відбувається під час роботи над кейсом, чудово розвиває навички критичного мислення студентів, але викладачам дуже часто потрібно мати чіткі інструкції для ведення такої дискусії, щоб максимально оптимізувати навчальний ефект.

У фокусі книзі «Teaching with Cases» лежать практичні поради для викладачів, які легко можна реалізувати. Тут також можна знайти рекомендації щодо того, як планувати кейс-дискусію, як її проводити і як оцінювати.

У книзі є пояснення трьох найважливіших елементів доброго кейсу: 1) попереднє планування викладача, зокрема налагодження зв’язку зі студентами; 2) підготовка підґрунтя для систематизації дискусії під час обговорення кейсу; 3) опитування студентів після завершення кейсу або курсу, на якому проводилися кейси.

Книга «Teaching with Cases» буде корисною для всіх, кого цікавить викладання методом кейсів як цілих курсів, так і просто використання кейсів під час обговорень в рамках окремих курсів.

101 Ways to Make Learning Active Beyond the Classroom

https://bit.ly/34mejVr

Активне навчання заохочує учасників використовувати свій мозок для вивчення ідей, розв’язання проблем і застосування того, про що вони дізналися. У книжці представлено перевірені методи організації динамічного, веселого та підтримувального середовища, які дають студентам змогу глибше й відповідальніше зануритися в матеріал.

У посібнику «101 спосіб зробити навчання активнішим поза межами навчальної авдиторії» викладачі знайдуть добірку вправ і порад з організації та впровадження активного навчання. Матеріал дуже вдало структуровано, тому тут швидко можна знайти ті стратегії, які будуть найбільш корисними для конкретних навчальних цілей. Тут вміщено 200 порад, які погруповано за 20 напрямками, що висвітлюють практичні питання онлайнового навчання, впровадження системи заохочень, ключові ідеї неформального навчання, різні сторони інтерактивності віртуального простору тощо.

Книгу можна випозичити в Бібліотеці УКУ [шифр зберігання: HD5715 .B54 2015], опис у каталозі за цим покликанням.

Casers

https://casers.org/

Casers – спільнота, яка пропонує студентам отримувати практичний досвід, розв’язуючи реальні завдання від компаній (кейси), та знаходити роботу або стажування, а викладачам дає цінні матеріали, на основі яких вони можуть створити своїм студентам середовище для тренування навичок критичного мислення і вміння ухвалювати рішення. Доброю нагодою потренувати такі вміння в умовах навчального процесу в університеті якраз і є розв’язування реальних кейсів під час занять в аудиторії чи поза нею. 

Сайт організовано так, що зацікавлені студенти і викладачі (індивідуально або сформувавши команди) можуть 1) знайти реальні кейси, запропоновані компаніями, і взяти участь у конкурсі на їх розв’язання або 2) скористатися всіма матеріалами тих кейсів, конкурс щодо яких уже завершився.

VOCEDplus

http://www.voced.edu.au/

VOCEDplus – безкоштовна міжнародна база досліджень вищої освіти зокрема всього, що пов’язано з підвищенням кваліфікації викладачів, розвитку навичок та соціальної інтеграції. Короткий відеоогляд ресурсу можна переглянути тут.

Higher Education Academy Knowledge Hub

https://www.heacademy.ac.uk/hub

Академія вищої освіти – це британська спільнота фахівців із забезпечення якості освіти, що впроваджує передовий досвід у вищих навчальних закладах всього світу і відстоює цінність вищої освіти, зосереджуючи увагу на важливості викладання в межах ширшого навчального досвіду студентів. Засадничими принципами Академії є визнання репутації та професійного рівня окремих викладачів, а також рішення інституцій підтримувати своїх викладачів. Послідовне впровадження таких принципів дало змогу керівництву Академії вищої освіти розробити професійні стандарти для викладачів Великобританії та на цій основі впровадити Професійну систему стандартів Великобританії (UKPSF) для педагогічних працівників.

NILOA Learning Outcomes Assessment Resource Library

https://goo.gl/ri1MKv

Оцінювання – дуже важлива, але складна частина будь-якого навчання.

Ресурс для викладачів, де є багато статей, книжок та обговорень про виклики оцінювання.

Peer Instruction for Computer Science

http://www.peerinstruction4cs.org/

На цьому веб-сайті викладачі дисциплін, пов’язаних із комп’ютерними науками, можуть знайти всю необхідну інформацію для впровадження “методики студентського взаємонавчання” (Peer Instruction), що передбачає залучення студентів до активної діяльності з вивчення концепцій та теорій через взаємне пояснювання одне одному. Одним із важливих елементів впровадження такої методики є доречне і вчасне використання технологій педагогічного включення учасників навчального процесу – створення концептуальних запитань, формулювання тестів, організація обговорень, основою яких є труднощі, з якими стикаються самі студенти. Саме такі “підказки” пропонує peerinstruction4cs.   

Merlot II

https://www.merlot.org/merlot/index.htm

Програма Державного університету Каліфорнії (США), що забезпечує системне партнерство з освітніми закладами, професійними спільнотами та виробництвом. На їхньому сайті можна знайти ресурси, фото, стратегії, симуляційні моделі, анімації, а також багато всього іншого, за допомогою чого можна збагатити навчальний та викладацький досвід. На Merlot можна шукати матеріали окремих дослідників, які Вас цікавлять, а також відстежувати оновлення бібліотек чи освітніх проектів. Побудова сайту дає змогу оптимізувати пошук – працює обмеження ключовими словами, є пошук за назвою, освітнім напрямком, типом матеріалу, технічними вимогами до контенту та видом аудиторії (школа, виші, професійні матеріали). Можна обирати різні матеріали різними мовами – мовна палітра на Merlot є надзвичайно широкою, тож знайдені матеріали використовують під час вивчення іноземних мов. Щоб упорядкувати свою добірку, варто скористатися опцією створення закладок – для особистого використання чи створені спеціально для певної навчальної групи чи визначених навчальних цілей.  

Pedagogy in Action (SERC)

https://serc.carleton.edu/sp/index.html

Платформа, створена для заохочення викладачів критично осмислювати власну педагогічну діяльність та підтримати їх у вивченні нової педагогіки. Розробники з Карлтон-коледжу (США) разом зі своїми партнерами взяли за основу успішну модель геологічних дисциплін та суміжних наук і створили бібліотеку педагогічних методик і добірку діяльностей, що ілюструють кожну методику. Повна бібліотека є доступною на порталі Pedagogy in Action. Крім того, бібліотеку використовують для створення специфічних педагогічних порталів для власних веб-сайтів, що представляє інформацію про педагогічні методи з реальними прикладами їхнього застосування.

Вебінари NovoEd

http://novoed.com/resources/webinars/

Освітня платформа Стенфордського університету, яка пропонує студентам не лише формат МВОКів, але й забезпечує технічний супровід звичайних освітніх програм Стенфорда. Особливістю курсів на цій платформі є взаємодія онлайн-слухачів між собою у малих групах – за такою схемою відбувається взаємне оцінювання, спільне виконання практичних завдань та обговорення проектів. За статистикою, метод спільного навчання в онлайн-групах мотивує студентів не кидати курс до його закінчення, а випускники курсів продовжили спільну роботу, створивши підприємства в усьому світі – в Німеччині, Болівії, Індії, Малайзії та інших країнах.

Родзинкою сучасного NovoEd є проведення спеціалізованих вебінарів, зокрема, присвячених проблемам навчання і викладання, які, хоч і є відкритими для широкого загалу, однак передбачають ефективний зворотній зв’язок і комунікування між усіма учасниками вебінару – і викладачами (зазвичай, кількома експертами), і слухачами.

Записи вебінарів можна переглянути тут.

Підписатися на новини блогу

pornobis.net duvporn.net pornovidio.com