Блог Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ

про методики викладання в т.ч. із технологіями, про освітні ресурси, цифрові інструменти та багато іншого.

  • Головна
  • Інше
  • Змінювати обличчя вищої освіти: досвід Великобританії в УКУ
Повернутися

352 Переглядів

Змінювати обличчя вищої освіти: досвід Великобританії в УКУ

У цьому дописі на порозі відкриття нової програми, спрямованої на розвиток досконалості викладання і навчання у вищій освіті України, сконцентровано ідеї та рефлексії адміністрації, керівників освітніх програм, викладачів, працівників академічних та сервісних підрозділів УКУ за підсумками візиту до УКУ професора Адама Лонґкрофта, що відбувся навесні цього року і мав на меті налагодження співпраці та обмін досвідом.

Адам Лонґкрофт є деканом з підтримки навчання та викладання університету Сент-Мері, Твікенгем (Лондон), а також науковим співробітником Британської академії вищої освіти (HE Academy). Під час його візиту до Українського католицького університету відбулись інформаційні сесії, які розкривали тематику викладацької майстерності як стратегічного пріоритету вищої освіти, висвітлювали досвід Великобританії у створенні “дорожніх карт” з підтримки викладання і навчання на державному та університетському рівнях. Учасники майстеркласів обговорювали систему різнорівневих конкурсів та нагород для викладачів британських університетів, зокрема університету Сент-Мері Твікенгем, а також дискутували про різні підходи до співпраці з сучасними студентами. У матеріалі – мозаїка ідей, які взяли з собою учасники дискусій.

П’ять ідей про студентів і навчання

Студенти і їхній навчальний досвід

Студенти в рамках навчального процесу в університеті покликані почуватися відповідальними за власний навчальний досвід, розмірковує перший проректор УКУ Тарас Добко, адже незалежне та взаємне навчання є ключовими елементами т.зв. high impact pedagogies і, за словами Адама Лонґкрофта “learning excellence is the only true measure of teaching excellence”. Цю думку виокремив і керівник магістерської програми з клінічної психології УКУ Олександр Аврамчук: “Не так суттєво, що саме ви даєте студентам, а важливо, що вони з цього візьмуть”. Ця цитата знову підштовхнула мене до включення технік підсумовування (резюмування) здобутих знань і навичок в процесі пари чи дисципліни як елемента зворотного зв’язку”, каже викладач.

 Не важливо скільки контактних годин у тебе є – важливо який процес змін/трансформації відбувається у студента, – підсумовує Софія Опацька, проректор з науково-педагогічної роботи УКУ.

Взаємонавчання і менторство 

“Якщо студентам допомагати намалювати мапу цінностей, то вони цілком зможуть самі ранжувати свої світи і відстежувати динаміку свого навчання”, вважає Дмитро Шеренговський, звертаючи увагу на досвід університету Сент-Мері, в якому добре функціонує система взаємного менторства студентів, де третьокурсники є менторами першокурсників, магістри менторами бакалаврів, а докторанти менторами магістрів. “Міжпоколіннєве навчання, в якому приходить розуміння  того, що і для чого ми робимо в межах цілої програми є не тільки визначальним для успіху цієї навчальної програми та досягнення її graduate attributes, а й дуже важливим і для студентів, коли молодші вчаться від старших, і для викладачів”, поділилася Ірина Старовойт. 

Досвід роботи під час навчання: працювати чи не працювати?

“Робочий досвід студентів під час навчання в університеті (навіть якщо не зовсім за фахом) варто трактувати не як перешкоду, а як нагоду, каже Ірина Старовойт і пояснює, чому:

  • по-перше, це дозволяє студентам ставати високоорганізованими і автономними учнями

  • по-друге, велика частина навчання зараз і так відбувається за межами аудиторій і бібліотек

  • по-третє, їх залученість в середовище на робочому місці можна передизайнувати для навчальної саморефлексії, співпраці чи мінідосліджень, зараховуючи за це кілька навчальних кредитів і визнаючи цінність самостійно здобутого досвіду пошуку роботи, сучасного працевлаштування та участі в реальних розробках, проектах чи сфері опіки і послуг

Формування лідерів у студентському середовищі

Для Світлани Хилюк, керівника Магістерської програми з прав людини УКУ, корисним в ідеях, якими ділився Адам Лонґкрофт, був акцент на формуванні лідерських якостей у студентів. А на думку Дмитра Шеренговського, студенти повинні частіше стикатися із прийняттям рішень у виборі курсів, у мобільності, у практичних завданнях на кампусі, в особистому менторстві. Особливо цікавим для керівника Академічного відділу УКУ було почути про те, що студенти університету Сент-Мері Твікенгем “gain credit for the paid work that they do”.

 Можливо, УКУ також міг би взяти такий принцип на озброєння і якусь частину роботи, наймаючи, наприклад, соціологів для проведення моніторингу, покривати студентськими стипендіями, а за якусь – додатково зараховувати навчальні кредити, – каже Дмитро Шеренговський. 

Великі дані та психологічне благополуччя студентів

“В університеті Сент-Мері використовується SEAtS Software платформа, що дає можливість збирати різні дані та працювати із ними, ділиться враженнями Аліна Синицька, керівник Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ. – Адам Лонґкрофт неодноразово підкреслював, що головною метою університету є сприяти успіху студента. Платформа дозволяє «піднімати» освітню аналітику, яка дає змогу подумати про шляхи для трансформації навчання, підтримки студента, вчасного втручання, коли «студент завис» (в навчанні чи має ін. проблеми), відстеження прогресу, та багато іншого”. 

У цьому контексті Олександр Аврамчук звернув увагу на необхідність впровадження політик і системи студентської підтримки щодо їх психологічного благополуччя та порадництва як частини формування загальної компетентності (life skills), інтегрованої у навчальний процес”. Водночас, на думку Наталії Ковальчук, керівника бакалаврської програми УКУ “Artes Liberales”, Адам Лонґкрофт у своїх презентаціях надмірно формалізував стратегії розвитку особистих якостей студентів і прищеплення їм певних цінностей. За її словами, у здоровому середовищі, яке практикує певні цінності у праці та щоденному спілкуванні, вони “проростають” самі собою, а бюрократичні підходи і примус можуть викликати протилежний ефект, тому потрібно постійно підтримувати дискусію щодо методів формування світогляду студентів. 

П’ять ідей про викладачів і викладацьку майстерність

Викладачі на передовій

“Саме від викладачів виходять ідеї нових курсів і програм, від них залежить унікальність освітньої пропозиції, вони є працівниками “першої лінії”, які й формують навчальні досвіди своїх студентів та стають лідерами learning communities”, зауважує Ірина Старовойт. Варто подумати також над тим, як можна менторити не окремих осіб, а малі викладацькі колективи – кафедри або авторські колективи програм”. 

 Знецінювання педагогічної роботи в системі вищої освіти у кращому випадку просто викидає багатьох із нас із викладацького середовища, а часто, на жаль, спричиняє мімікрію псевдовикладання, – додає Ярина Колісник, заступник декана, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Факультету наук про здоров’я УКУ. – Лише небагатьом “дивакам” вдається не тільки спопелитися, а й відновитися, тому психологи кажуть, що дуже важливо вміти знайти ресурс і спиратися на нього.

Таким ресурсом, на думку Ярини Колісник, могла би стати традиція об’єктивного і неформального відзначення кращих викладачів, адже справді конкурентним буде той заклад вищої освіти, який реалізує створення системи вдосконалення викладацької майстерності. Ірина Старовойт у цьому ключі каже, що варто звернути увагу на приклад британських університетів, у яких є практика щорічної студентської нагороди викладачеві за добре викладання.

Від святкування успіхів до переймання найкращих практик

Для Олексія Молчановського, керівника магістерської програми “Наука про дані” одним із інсайтів стало розуміння того, наскільки важливо відзначати успіхи, насамперед, успіхи викладачів. На цю ідею відгукнувся також Ярослав Притула, декан факультету прикладних наук:

 Мабуть, не вийде просто копіювати досвід Адама, його університету чи іншого. Щоб могти застосовувати практики неформальних обговорень/викладацького peer review ми мали б, на мою думку, полегшити / спростити / забрати акценти з кількісної оцінки чи то навантаження, чи наукової роботи, чи викладання. Але нам треба пробувати практикувати те, що дозволить у нас перейти від “відзначення та святкування” до переймання університетською спільнотою найкращих практик.

У цьому контексті Олександр Аврамчук вважає, що варто було б придумати систему рефлексії викладачів після завершення курсу: успіхи, перешкоди, виклики, ідеї на майбутнє та прийняті рішення щодо зміни контексту дисципліни. Софія Опацька вважає, що за наступний рік для нас важливо було б розробити в УКУ систему оцінки та визнання найкращих викладачів і їхніх практик викладання, зробити можливим, щоб таким досвідом могли ділитись та поширювати його в нашій спільноті. 

Викладацька майстерність як цінність 

Викладацька майстерність (Teaching Excellence) – це завжди щось різне, щось інше для самих викладачів, для студентів, для представників адміністрації, для сервісних підрозділів, для зовнішнього реципієнта, нашого грантодавця, наприклад, – зауважує Аліна Синицька. – Але викладацька майстерність неодмінно є цінністю – для студентів, факультетів, цілої організації. Як вважає Адам Лонґкрофт, екосистема підтримки і стимулювання якісного викладання формується творенням місця і цінності викладацької майстерності, підтримкою “культури розвитку” викладацької майстерності, якісними сервісами і службами підтримки, дієвим середовищем розвитку, а також заохоченнями, відзначеннями найкращих (і різних) практик і найкращих викладачів, створеними політиками і траєкторіями зростання”.  Олексієві Молчановському сподобалася практика відзначати просто сумлінних працівників (не-академічних). В університеті Сент-Мері Твікенгем їм дарують сертифікат на 100 фунтів, який вони можуть використати на Амазоні. Ми також могли би щось подібне мати в УКУ з тим, щоби демонструвати важливість всіх підрозділів для роботи університету.

Викладати по-іншому чи дати собі спокій: де рушій прогресу?

“Ініціатива впровадження методик активного навчання і їх поширення серед колег має йти від самих викладачів, а не від адміністрації факультету чи університету”, – вважає Тарас Добко і пропонує викладачам в УКУ придивитися до різних методик викладання, спробувати краще вивчити бодай одну з них, відточити на практиці і поділитися з іншими.

 Софія Опацька додає, що “ми покликані плекати більше горизонтальних зв’язків між різними групами викладачів, щоб ділитись досвідом, а також щоб був стимул від колег (peer to peer) вдосконалювати зміст та дидактику курсів в бік High Impact learning. Найкраще це відбувалось би, якби викладачі самі стали “піонерами” в цьому процесі. А ресурси, які зараз спрямовані на розвиток викладачів, це підсилювали б”.

Викладацька майстерність і відгуки студентів

Для Світлани Хилюк важливо було почути від Адама Лонґкрофта про те, що є результати досліджень, які показують відсутність кореляції між рівнем викладання та оцінкою студентів, а також, що показником рівня викладання є learning outcomes. Цю думку прокоментувала і Наталія Ковальчук:Наш головний інструмент вимірювання майстерності відгуки студентів, потрібно сприймати критично, зважаючи на суб’єктивність і можливу упередженість (лектор дуже рішуче підкреслював цю обставину). Натомість важливим є моніторинг праці колег самими викладачами (через обговорення курсів, візити на відкриті заняття, дискусії на кафедрах)”.

Ще одна ідея про методику

“Мені подобається ідея вивчати та впроваджувати team-work learning як альтернативу групової роботи”, – каже Олександр Аврамчук, а Дмитро Шеренговський додає: “Можливо варто подумати над впровадженням ідеї grand methods в УКУ, які були б мейнстрімом незалежно від викладача та предмета”. 

Ще одна ідея про технології

“Для змішаного навчання є важливим створення цифрового контенту, зокрема відео. В цьому дуже допомагає викладачам та сервісним підрозділам і внесок фахівців, і наявність обладнання, продуктів, які підтримують ці процеси. Вироблення контенту, зокрема відео, не може бути дешевим. Але можна говорити про відео з екрану (lecture capture), створення якого ініціюють і здійснюють самі викладачі, відповідно цінність цього продукту також дуже висока. Адам Лонґкрофт розповідав про мультимедійну платформу PlaneteStream, яку використовує університет Сент-Мері Твікенгем, – зауважила Аліна Синицька. – Там є можливості стріму, запису з екрану, управління колекціями та рівнями доступу до медіаархіву. Система провадить статистику використання мультимедійних ресурсів, дає можливість керувати групами користувачів і регулювати доступ до окремих колекцій, містить чат, а також дозволяє створювати інтерактивне відео із квізами, редагувати його (наприклад, розбивати на частини). Система підтримує також 360-градусне відео та модуль TV-програм. Це дуже серйозний продукт”.

Фото: Відділ інформації та маркетингу УКУ.

Додаткові ресурси:

Україно-британський форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті» [текст]: http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/higher-education-employability/teaching-excellence-forum

Співпраця Університету Сент-Мері та УКУ – відповідь на виклики турбулентного часу [текст]: https://ucu.edu.ua/news/spivpratsya-universytetu-sent-meri-ta-uku-vidpovid-na-vyklyky-turbulentnogo-chasu/

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України:  Оцінка впливу. 2019 [текст звіту]: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/evalution_of_impact_ukr.pdf 

Лекція професора Адама Лонґкрофта «The Changing Face of Higher Education in the UK» [фото]: https://ucu.edu.ua/photogallery/lektsiya-profesora-adama-longkrofta-changing-face-higher-education-uk/

Категорія:

Підписатися на новини блогу

pornobis.net duvporn.net pornovidio.com